Žáruvzdorné vyzdívky

 

 • Oprava sušících kanálů bloky 22, 24, 23 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce výsypek spalovací komory K23 EPRU – ČEZ,a.s.
 • GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU – Megadex
 • Protipožární příčky zauhlovací most ETU – ČEZ,a.s.
 • Oprava splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • GO sušící kanály bloku B1 ETU II – ČEZ,a.s.
 • GO tavící pece – Energostav
 • Vyzdívky parní kotel K1 Teplárna Ostrov – Ostrovská teplárenská a.s.
 • Rekonstrukce výsypky SK K22 – ČEZ,a.s.
 • Oprava vyzdívek parní kotel K3 Teplárna Ostrov EO – Ostrovská teplárenská a.s.
 • Vyzdívky SK BO B6 EPR1 – DTZ Liberec
 • Montážní, demontážní práce EO B24 ETU II – ČEZ,a.s.
 • GO sušící kanály blok B4 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Servis vyzdívek EPRU II – EO a.s.
 • Oprava 8 ks sušících kanálů GOR B24 EPR – PBS s.r.o
 • Oprava vyzdívek sušících šachet bloku GO K21 ETU – ČEZ,a.s.
 • Vyzdívky výsypky SK 25 EPRU II – DIZ Bohemia
 • Oprava 8 ks sušících kanálů v rámci GOR B25 EPRU – ALSTOM
 • Žáruvzdorné vyzdívky   kotlů  K23 – K24  ČEZ – KO ETU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů   K23 – K25 ČEZ – KO EPRU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
 • GO a servis  žáruvzdorných  vyzdívek kotlů     K21 – K24 ČEZ – ETU2   pro  ČEZ,a.s.
 • GO a  servis  žáruvzdorných vyzdívek  kotlů  K21 – K25 ČEZ – EPRU2   pro ČEZ,a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  GO  vyzdívek  kotle  spalovna     2008 – 2017    MVV –  TERMIZO,   Liberec
 • Žáruvzdorné vyzdívky  servis  kotle   spalovna  MVV  TERMIZO
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí  RONAL
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí  RONAL
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí    ZPF
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   třískových  tavících   pecí    ZPF
 • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   tavící  pece  INSERTEC
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K1  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K2  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K3  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
 • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  servis a opravy K1- K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
 • GO vyzdívek cementárenské linky RP1   v ČMC  závod  Radotín
 • GO vyzdívek cementárenské linky RP2   v ČMC  závod  Radotín
 • Opravy vyzdívek  hořákových špiček   ČMC  závod Radotín
 • GO vyzdívky reaktoru VVKP  Generátorovna  Sokolovská uhelná a.s.  Vřesová
 • Opravy vyzdívek  hořáku  reaktoru VVKP Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
 • Oprava vyzdívek   RECTISOL   Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
 • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K1   TEREOS   České Meziříčí
 • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K2   TEREOS   České Meziříčí
 • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K3   TEREOS   České Meziříčí
 • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K4   TEREOS   České Meziříčí
 •  
  • Oprava sušících kanálů bloky 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výsypek spalovací komory K23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - Megadex
  • Protipožární příčky zauhlovací most ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály bloku B1 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO tavící pece - Energostav
  • Vyzdívky parní kotel K1 Teplárna Ostrov - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Rekonstrukce výsypky SK K22 - ČEZ,a.s.
  • Oprava vyzdívek parní kotel K3 Teplárna Ostrov EO - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Vyzdívky SK BO B6 EPR1 - DTZ Liberec
  • Montážní, demontážní práce EO B24 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály blok B4 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Servis vyzdívek EPRU II - EO a.s.
  • Oprava 8 ks sušících kanálů GOR B24 EPR - PBS s.r.o
  • Oprava vyzdívek sušících šachet bloku GO K21 ETU - ČEZ,a.s.
  • Vyzdívky výsypky SK 25 EPRU II - DIZ Bohemia
  • Oprava 8 ks sušících kanálů v rámci GOR B25 EPRU - ALSTOM
  • Žáruvzdorné vyzdívky   kotlů  K23 – K24  ČEZ – KO ETU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů   K23 – K25 ČEZ – KO EPRU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
  • GO a servis  žáruvzdorných  vyzdívek kotlů     K21 – K24 ČEZ – ETU2   pro  ČEZ,a.s.
  • GO a  servis  žáruvzdorných vyzdívek  kotlů  K21 – K25 ČEZ – EPRU2   pro ČEZ,a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  GO  vyzdívek  kotle  spalovna     2008 – 2017    MVV -  TERMIZO,   Liberec
  • Žáruvzdorné vyzdívky  servis  kotle   spalovna  MVV  TERMIZO
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí  RONAL
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí  RONAL
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí    ZPF
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   třískových  tavících   pecí    ZPF
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   tavící  pece  INSERTEC
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K1  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K2  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K3  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  servis a opravy K1- K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • GO vyzdívek cementárenské linky RP1   v ČMC  závod  Radotín
  • GO vyzdívek cementárenské linky RP2   v ČMC  závod  Radotín
  • Opravy vyzdívek  hořákových špiček   ČMC  závod Radotín
  • GO vyzdívky reaktoru VVKP  Generátorovna  Sokolovská uhelná a.s.  Vřesová
  • Opravy vyzdívek  hořáku  reaktoru VVKP Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
  • Oprava vyzdívek   RECTISOL   Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K1   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K2   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K3   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K4   TEREOS   České Meziříčí