Tepelné izolace
29.11.2016

Žáruvzdorné vyzdívky

 • Oprava sušících kanálů bloky 22, 24, 23 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce výsypek spalovací komory K23 EPRU – ČEZ,a.s.
 • GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU – Megadex
 • Protipožární příčky zauhlovací most ETU – ČEZ,a.s.
 • Oprava splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • GO sušící kanály bloku B1 ETU II – ČEZ,a.s.
 • GO tavící pece – Energostav
 • Vyzdívky parní kotel K1 Teplárna Ostrov – Ostrovská teplárenská a.s.
 • Rekonstrukce výsypky SK K22 – ČEZ,a.s.
 • Oprava vyzdívek parní kotel K3 Teplárna Ostrov EO – Ostrovská teplárenská a.s.
 • Vyzdívky SK BO B6 EPR1 – DTZ Liberec
 • Montážní, demontážní práce EO B24 ETU II – ČEZ,a.s.
 • GO sušící kanály blok B4 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Servis vyzdívek EPRU II – EO a.s.
 • Oprava 8 ks sušících kanálů GOR B24 EPR – PBS s.r.o
 • Oprava vyzdívek sušících šachet bloku GO K21 ETU – ČEZ,a.s.
 • Vyzdívky výsypky SK 25 EPRU II – DIZ Bohemia
 • Oprava 8 ks sušících kanálů v rámci GOR B25 EPRU – ALSTOM