Pevný
základ
vašich cílů

 soukromá stavební a servisní společnost

O společnosti

Jsme poskytovateli služeb pro široký okruh zákazníků

 

JUREX VOS s.r.o. je českou soukromou stavební a servisní společností v oblasti  žárotechniky, tepelných izolací, lešení  a dalších činností průmyslového servisu (od r. 1991), která realizuje kompletní zakázky včetně spolufinancování, inženýringu, projektové dokumentace, dodávek materiálu, vlastního provedení prací včetně technologie,  mechanismů a  dopravní  techniky , záručního servisu a dalších souvisejících  služeb.

Jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14001, podle norem ISO 9002 jsme certifikováni od roku 1994.

Jsme poskytovateli služeb pro široký okruh zákazníků od elektrárenské společnosti ČEZ,a.s. až po malé regionální společnosti.

JUREX VOS s.r.o.  je součástí  dalších  společností  PRESNE s.r.o.,  JUREX PB s.r.o.,  SILNICE TOPOLANY a.s.  které rozšiřují  záběr  jeho obchodních aktivit.

Strategií naší společnosti je individuální přístup k zákazníkům s důrazem na korektní a citlivé vnímáni jejich potřeb.

Nabízíme

individuální přístup k zákazníkům s důrazem
na korektní a citlivé vnímáni jejich potřeb

základové, nosné a výplňové konstrukce
servis kanalizačních a inženýrských sítí
tesařské, malířské a natěračské práce
stavební a dokončovací práce
instalatérské a izolační práce
bednění a povrchové úpravy
terénní úpravy
zemní práce
výstavba
podlahy
obklady
omítky

Reference

  • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 - ETU II - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU - EO a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU - ČEZ,a.s.
  • Chladící stanice YORK ETU - EO a.s.
  • Čištění jímek trafa 401-404 ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava kabelové trasy - ENERGO a.s.
  • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Úpravy vodního toku Povodí Ohře - Povodí Ohře
  • Sanace železobetonových patek - ČEZ,a.s.
  • Sanace kalových nádrží ČOV ETU II - ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukcí silničních propustků - ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukce schodišťových šachet Chladících věží EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Sanace betonových konstrukcí - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Rekonstrukce dělící stěny strojovny a kotelny ETU II kóta 0,00 až 55,50 m ETU II vč. protipožárních opatření, sanace konstrukcí, výměny prosklených ploch METROSTAV a.s.
  • Sanace železobetonových patek             pro         ČEZ – EPR2
  • Sanace železobetonových patek             pro         ČEZ – ETU2
  • Sanace železobetonové jímky                                 pro         ČEZ – EPR2
  • Sanace  betonové  konstrukce                                 pro        TERMIZO
  • Ochranné nátěrové systémy C4  středotlaké potrubí plynu    ČEZ – EPR2
  • Ochranné nátěry  systémy C4  nosné ocelové konstrukce    ČEZ – ETU2
  • Ochranné nátěry  systémy C4  ocelové konstrukce    TERMIZO
  • Demolice drážní hradlo a drážní objekty EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Demolice skladového hospodářství a hal EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice části chladících věží č. 3 ETU - ČEZ,a.s.
  • Demolice budovy B111 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice areálu stavební údržby a garáží ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice dílen ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice ž.b. konstrukcí odlučovačů a kouřových ventilátorů EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice most Lužnice - Dopravní stavby a.s.
  • Demolice objektu OB 135 - ČEZ,a.s.
  • Demolice mazutového hospodářství EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice 2 ocelových nadzemních nádrží EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice kouřových kanálů EPRU II bloku 23 - ČEZ,a.s.
  • Demolice potrubního vedení DN 1200 Č.Budějovice - Teplárna Č.B.
  • Další drobné demontážní a demoliční práce - ČEZ,a.s., ZVVZ
  • Demolice obytného domu Kadaň - město Kadaň
  • Demolice budovy „Červený Hrádek“ vč. rekultivace ploch po demolici ETU2 -  ČEZ a.s.
  • Demolice kompletního zařízení staveniště KO ETU II OB 05 Tušimice vč. uvedení ploch do původního stavu DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
  • Odstranění potrubí struskovodů vč. podpůrných konstrukcí a jejich základových konstrikcí a provedení a zprovoznění provizorní přeložky ST plynovodu po dobu provádění prací v délce 550 m materiálu PE a provedení dodávky a montáže plynovodu vč. zprovoznění DN 500 v délce 520 m – POLANSKÝ s.r.o.
  • Demolice železobetonových patek stavební části ČEZ – EPRU2
  • Demontáže a likvidace odpadu kompletních vyzdívek kotlů K3-K5 projektu KO EPR2 - do 5.000 tun
  • Demontáže a likvidace odpadu v rámci poskytování servisních a úklidových prací na ETU2/EPR1,EPR2
  • Lešení při GO vyzdívek a izolací blok 23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro opravy kouřovodů a kanálů spalin bloky 21-25 - Polata
  • Lešení pro tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace GOR25 - EO a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B21 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B41 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace mezipřehříváku při GO K25 - SES a.s.
  • Lešení pro opravu izolace Demi nádrže - EO a.s.
  • Lešení pro opravu sušících kanálů B 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro rekonstrukci výsypek S.K. B23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro montáž Protipožární příčky zauhlovacího mostu ETU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravu splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešenářské práce pro GO B24 - Hutní montáže
  • Lešenářské práce pro GO 23 - LKH
  • lešení pro  CZO   ČEZ,a.s.  EPR2       kotelna
  • lešení pro  nahodilé odstávky  ČEZ,a.s.  EPR2
  • lešení pro opravy KV na ETU2
  • lešení pro opravy a revize absorbérů na ČEZ,.as. EPR1
  • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO ETU2
  • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO EPR2
  • lešení pro GO K5  EPR2
  • lešení pro GO K3  EPR2
  • lešení pro GO K4  EPR2
  • lešení pro SO K5  EPR2
  • lešení pro SO K3  EPR2
  • lešení pro SO K4  EPR2
  • lešení pro revize absorbérů odsíření  ETU2
  • lešení pro revize absorbérů odsíření  EPR1
  • lešení pro  EO ZVVZ-Enven Engineering - projekt ACTHERM
  • lešení pro řešení vad a nedodělků projektu KO EPR2 pro   VPE a.s.
  • lešení pro operativní potřeby ČEZ,a.s.  a dodavatelů   ČEZ,a.s.
  • lešení pro GO K1  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K2  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K3  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K4  ZEVO Malešice
  • Izolační, lešenářské a šamotářské práce při GO blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy plášťů kouřovodů, kanálů spalin bloky 21-25 - ČEZ,a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Montáž tepelných izolací při GO bloku 21 EPRU - Megadex
  • Montáž tepelných izolací turbiny blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR23 EPRU - EO a.s.
  • GO tepelných izolací Elektrofiltr B21 ETU II - ZVVZ
  • Oprava tepelných izolací Elektrofiltr B41 ETU II - ZVVZ
  • Tepelné izolace mezipřehřívák GO K25 - SES a.s.
  • Tepelné izolace odsíření ETU II - ZVVZ
  • Izolace „Demi“ nádrže EPRU - EO a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 1 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR25 EPRU II - ALSTOM
  • Tepelné izolace Elektrofiltr B43 ETU II - ZVVZ
  • Tepelné izolace kouřovody B3 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Izolační, lešenářské a šamotářské práce při GO blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy plášťů kouřovodů, kanálů spalin bloky 21-25 - ČEZ,a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Montáž tepelných izolací při GO bloku 21 EPRU - Megadex
  • Montáž tepelných izolací turbiny blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR23 EPRU - EO a.s.
  • GO tepelných izolací Elektrofiltr B21 ETU II - ZVVZ
  • Tepelné izolace, lešení   Elektroodlučovače   -  KO EPRUII  pro ZVVZ-Enven Engineering,a.s.
  • Tepelné izolace, lešení   Elektroodlučovače   -  KO ETUII  pro ZVVZ-Enven Engineering,a.s.
  • Tepelné izolace a lešení   GO B21  ČEZ – ETUII  pro ZVVZ-Enven Engineering,a.s.
  • Tepelné izolace a lešení   GO B23  ČEZ – EPRUII pro   ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace a lešení   GO B 14 ČEZ – EPRUI   pro  ČEZ,a.s.   B23 ČEZ – EPRUII  pro  ČEZ,a.s.
  • Opravy tepelných izolací kouřovodů, kanálů spalin bloky B21 – B25 ČEZ – EPRUII  pro ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace pro odsíření  ETU 2
  • Tepelné izolace vedení topení po prostoru kotelny ETU II bloků 21,22,23,24.
  • Tepelné izolace  pro KV  K3-K5   KO EPR2   ZVVZ-Enven
  • Tepelné izolace  pro  KV/VV  K3_K5  KO EPR2   ZVVZ-Machinery
  • Tepelné izolace  při opravách strojů a technologie na výrobně EJ ( BENZEN ) při zarážce v roce 2016  BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
  • Tepelné izolace potrubí spalin PSAS ZEVO Malešice  DeDiox  filtr
  • Tepelné  izolace  nádrže   Vítkovice – IOS s.r.o.
  • Tepelné izolace potrubí    United Energy  -  Komořany
 •  
  • Oprava sušících kanálů bloky 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výsypek spalovací komory K23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - Megadex
  • Protipožární příčky zauhlovací most ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály bloku B1 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO tavící pece - Energostav
  • Vyzdívky parní kotel K1 Teplárna Ostrov - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Rekonstrukce výsypky SK K22 - ČEZ,a.s.
  • Oprava vyzdívek parní kotel K3 Teplárna Ostrov EO - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Vyzdívky SK BO B6 EPR1 - DTZ Liberec
  • Montážní, demontážní práce EO B24 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály blok B4 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Servis vyzdívek EPRU II - EO a.s.
  • Oprava 8 ks sušících kanálů GOR B24 EPR - PBS s.r.o
  • Oprava vyzdívek sušících šachet bloku GO K21 ETU - ČEZ,a.s.
  • Vyzdívky výsypky SK 25 EPRU II - DIZ Bohemia
  • Oprava 8 ks sušících kanálů v rámci GOR B25 EPRU - ALSTOM
  • Žáruvzdorné vyzdívky   kotlů  K23 – K24  ČEZ – KO ETU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů   K23 – K25 ČEZ – KO EPRU2  pro  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING  a.s.
  • GO a servis  žáruvzdorných  vyzdívek kotlů     K21 – K24 ČEZ – ETU2   pro  ČEZ,a.s.
  • GO a  servis  žáruvzdorných vyzdívek  kotlů  K21 – K25 ČEZ – EPRU2   pro ČEZ,a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  GO  vyzdívek  kotle  spalovna     2008 – 2017    MVV -  TERMIZO,   Liberec
  • Žáruvzdorné vyzdívky  servis  kotle   spalovna  MVV  TERMIZO
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí  RONAL
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí  RONAL
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  tavících   pecí    ZPF
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek  udržovacích  pecí
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   třískových  tavících   pecí    ZPF
  • GO  a  servis    žáruvzdorných vyzdívek   tavící  pece  INSERTEC
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K1  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K2  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K3  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  GO  K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • Žáruvzdorné vyzdívky  kotlů  servis a opravy K1- K4  spalovna  ZEVO – Malešice,   Pražské služby a.s.
  • GO vyzdívek cementárenské linky RP1   v ČMC  závod  Radotín
  • GO vyzdívek cementárenské linky RP2   v ČMC  závod  Radotín
  • Opravy vyzdívek  hořákových špiček   ČMC  závod Radotín
  • GO vyzdívky reaktoru VVKP  Generátorovna  Sokolovská uhelná a.s.  Vřesová
  • Opravy vyzdívek  hořáku  reaktoru VVKP Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
  • Oprava vyzdívek   RECTISOL   Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K1   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K2   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K3   TEREOS   České Meziříčí
  • žáruvzdorné vyzdívky  kotle  K4   TEREOS   České Meziříčí

Dokumenty

Kontakty