Pevný
základ
vašich cílů

 soukromá stavební a servisní společnost

O společnosti

Jsme poskytovateli služeb pro široký okruh zákazníků

 

Nabízíme

individuální přístup k zákazníkům s důrazem
na korektní a citlivé vnímáni jejich potřeb

základové, nosné a výplňové konstrukce
servis kanalizačních a inženýrských sítí
tesařské, malířské a natěračské práce
stavební a dokončovací práce
instalatérské a izolační práce
bednění a povrchové úpravy
terénní úpravy
zemní práce
výstavba
podlahy
obklady
omítky

Reference

 • Date
  29.11.2016
  • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 - ETU II - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU - EO a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU - ČEZ,a.s.
  • Chladící stanice YORK ETU - EO a.s.
  • Čištění jímek trafa 401-404 ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava kabelové trasy - ENERGO a.s.
  • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Úpravy vodního toku Povodí Ohře - Povodí Ohře
 • Date
  29.11.2016
  • Sanace železobetonových patek - ČEZ,a.s.
  • Sanace kalových nádrží ČOV ETU II - ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukcí silničních propustků - ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukce schodišťových šachet Chladících věží EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Sanace betonových konstrukcí - Ostrovská teplárenská a.s.
 • Date
  29.11.2016
  • Demolice drážní hradlo a drážní objekty EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Demolice skladového hospodářství a hal EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice části chladících věží č. 3 ETU - ČEZ,a.s.
  • Demolice budovy B111 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice areálu stavební údržby a garáží ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice dílen ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice ž.b. konstrukcí odlučovačů a kouřových ventilátorů EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice most Lužnice - Dopravní stavby a.s.
  • Demolice objektu OB 135 - ČEZ,a.s.
  • Demolice mazutového hospodářství EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice 2 ocelových nadzemních nádrží EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice kouřových kanálů EPRU II bloku 23 - ČEZ,a.s.
  • Demolice potrubního vedení DN 1200 Č.Budějovice - Teplárna Č.B.
  • Další drobné demontážní a demoliční práce - ČEZ,a.s., ZVVZ
  • Demolice obytného domu Kadaň - město Kadaň
 • Date
  29.11.2016
  • Lešení při GO vyzdívek a izolací blok 23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro opravy kouřovodů a kanálů spalin bloky 21-25 - Polata
  • Lešení pro tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace GOR25 - EO a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B21 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B41 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace mezipřehříváku při GO K25 - SES a.s.
  • Lešení pro opravu izolace Demi nádrže - EO a.s.
  • Lešení pro opravu sušících kanálů B 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro rekonstrukci výsypek S.K. B23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro montáž Protipožární příčky zauhlovacího mostu ETU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravu splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešenářské práce pro GO B24 - Hutní montáže
  • Lešenářské práce pro GO 23 - LKH
 • Date
  29.11.2016
  • Izolační, lešenářské a šamotářské práce při GO blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy plášťů kouřovodů, kanálů spalin bloky 21-25 - ČEZ,a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Montáž tepelných izolací při GO bloku 21 EPRU - Megadex
  • Montáž tepelných izolací turbiny blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR23 EPRU - EO a.s.
  • GO tepelných izolací Elektrofiltr B21 ETU II - ZVVZ
  • Oprava tepelných izolací Elektrofiltr B41 ETU II - ZVVZ
  • Tepelné izolace mezipřehřívák GO K25 - SES a.s.
  • Tepelné izolace odsíření ETU II - ZVVZ
  • Izolace „Demi“ nádrže EPRU - EO a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 1 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR25 EPRU II - ALSTOM
  • Tepelné izolace Elektrofiltr B43 ETU II - ZVVZ
  • Tepelné izolace kouřovody B3 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Izolační, lešenářské a šamotářské práce při GO blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy plášťů kouřovodů, kanálů spalin bloky 21-25 - ČEZ,a.s.
  • Tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Montáž tepelných izolací při GO bloku 21 EPRU - Megadex
  • Montáž tepelných izolací turbiny blok 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Tepelné izolace GOR23 EPRU - EO a.s.
  • GO tepelných izolací Elektrofiltr B21 ETU II - ZVVZ
 • Date
  29.11.2016
  • Oprava sušících kanálů bloky 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výsypek spalovací komory K23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - Megadex
  • Protipožární příčky zauhlovací most ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály bloku B1 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO tavící pece - Energostav
  • Vyzdívky parní kotel K1 Teplárna Ostrov - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Rekonstrukce výsypky SK K22 - ČEZ,a.s.
  • Oprava vyzdívek parní kotel K3 Teplárna Ostrov EO - Ostrovská teplárenská a.s.
  • Vyzdívky SK BO B6 EPR1 - DTZ Liberec
  • Montážní, demontážní práce EO B24 ETU II - ČEZ,a.s.
  • GO sušící kanály blok B4 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Servis vyzdívek EPRU II - EO a.s.
  • Oprava 8 ks sušících kanálů GOR B24 EPR - PBS s.r.o
  • Oprava vyzdívek sušících šachet bloku GO K21 ETU - ČEZ,a.s.
  • Vyzdívky výsypky SK 25 EPRU II - DIZ Bohemia
  • Oprava 8 ks sušících kanálů v rámci GOR B25 EPRU - ALSTOM

Dokumenty

Kontakty