Demolice a likvidace odpadu

 • Demolice drážní hradlo a drážní objekty EPRU I – ČEZ,a.s.
 • Demolice skladového hospodářství a hal EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice části chladících věží č. 3 ETU – ČEZ,a.s.
 • Demolice budovy B111 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice areálu stavební údržby a garáží ETU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice dílen ETU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice ž.b. konstrukcí odlučovačů a kouřových ventilátorů EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice most Lužnice – Dopravní stavby a.s.
 • Demolice objektu OB 135 – ČEZ,a.s.
 • Demolice mazutového hospodářství EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice 2 ocelových nadzemních nádrží EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Demolice kouřových kanálů EPRU II bloku 23 – ČEZ,a.s.
 • Demolice potrubního vedení DN 1200 Č.Budějovice – Teplárna Č.B.
 • Další drobné demontážní a demoliční práce – ČEZ,a.s., ZVVZ
 • Demolice obytného domu Kadaň – město Kadaň
 • Demolice budovy „Červený Hrádek“ vč. rekultivace ploch po demolici ETU2 –  ČEZ a.s.
 • Demolice kompletního zařízení staveniště KO ETU II OB 05 Tušimice vč. uvedení ploch do původního stavu DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
 • Odstranění potrubí struskovodů vč. podpůrných konstrukcí a jejich základových konstrikcí a provedení a zprovoznění provizorní přeložky ST plynovodu po dobu provádění prací v délce 550 m materiálu PE a provedení dodávky a montáže plynovodu vč. zprovoznění DN 500 v délce 520 m – POLANSKÝ s.r.o.
 • Demolice železobetonových patek stavební části ČEZ – EPRU2
 • Demontáže a likvidace odpadu kompletních vyzdívek kotlů K3-K5 projektu KO EPR2 – do 5.000 tun
 • Demontáže a likvidace odpadu v rámci poskytování servisních a úklidových prací na ETU2/EPR1,EPR2
  • Demolice drážní hradlo a drážní objekty EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Demolice skladového hospodářství a hal EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice části chladících věží č. 3 ETU - ČEZ,a.s.
  • Demolice budovy B111 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice areálu stavební údržby a garáží ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice dílen ETU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice ž.b. konstrukcí odlučovačů a kouřových ventilátorů EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice most Lužnice - Dopravní stavby a.s.
  • Demolice objektu OB 135 - ČEZ,a.s.
  • Demolice mazutového hospodářství EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice 2 ocelových nadzemních nádrží EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Demolice kouřových kanálů EPRU II bloku 23 - ČEZ,a.s.
  • Demolice potrubního vedení DN 1200 Č.Budějovice - Teplárna Č.B.
  • Další drobné demontážní a demoliční práce - ČEZ,a.s., ZVVZ
  • Demolice obytného domu Kadaň - město Kadaň
  • Demolice budovy „Červený Hrádek“ vč. rekultivace ploch po demolici ETU2 -  ČEZ a.s.
  • Demolice kompletního zařízení staveniště KO ETU II OB 05 Tušimice vč. uvedení ploch do původního stavu DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
  • Odstranění potrubí struskovodů vč. podpůrných konstrukcí a jejich základových konstrikcí a provedení a zprovoznění provizorní přeložky ST plynovodu po dobu provádění prací v délce 550 m materiálu PE a provedení dodávky a montáže plynovodu vč. zprovoznění DN 500 v délce 520 m – POLANSKÝ s.r.o.
  • Demolice železobetonových patek stavební části ČEZ – EPRU2
  • Demontáže a likvidace odpadu kompletních vyzdívek kotlů K3-K5 projektu KO EPR2 - do 5.000 tun
  • Demontáže a likvidace odpadu v rámci poskytování servisních a úklidových prací na ETU2/EPR1,EPR2