Ostatní zakázky

 • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 – ETU II – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU – EO a.s.
 • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis inženýrských sítí ETU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU – ČEZ,a.s.
 • Chladící stanice YORK ETU – EO a.s.
 • Čištění jímek trafa 401-404 ETU – ČEZ,a.s.
 • Oprava kabelové trasy – ENERGO a.s.
 • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Úpravy vodního toku Povodí Ohře – Povodí Ohře
  • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 - ETU II - ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU - EO a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí ETU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU - ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU - ČEZ,a.s.
  • Chladící stanice YORK ETU - EO a.s.
  • Čištění jímek trafa 401-404 ETU - ČEZ,a.s.
  • Oprava kabelové trasy - ENERGO a.s.
  • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II - ČEZ,a.s.
  • Úpravy vodního toku Povodí Ohře - Povodí Ohře