Ostatní zakázky

Sanace
29.11.2016
  • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU – ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 – ETU II – ČEZ,a.s.
  • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU – EO a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU – ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí ETU – ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU – ČEZ,a.s.
  • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU – ČEZ,a.s.
  • Chladící stanice YORK ETU – EO a.s.
  • Čištění jímek trafa 401-404 ETU – ČEZ,a.s.
  • Oprava kabelové trasy – ENERGO a.s.
  • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II – ČEZ,a.s.
  • Úpravy vodního toku Povodí Ohře – Povodí Ohře