Sanace
29.11.2016

Ostatní zakázky

 • Rekonstrukce Přeložka topení hlavní budova výroby – budova 111 ETU – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce výměníku W5 – E2 – ETU II – ČEZ,a.s.
 • Rekonstrukce hlavního řadu pitné vody ETU – EO a.s.
 • Havarijní servis rozvodů pitné vody ETU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis inženýrských sítí ETU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis rozvodů pitné vody EPRU – ČEZ,a.s.
 • Havarijní servis inženýrských sítí EPRU – ČEZ,a.s.
 • Chladící stanice YORK ETU – EO a.s.
 • Čištění jímek trafa 401-404 ETU – ČEZ,a.s.
 • Oprava kabelové trasy – ENERGO a.s.
 • Rekonstrukce výměníkových stanic W1,3,5 EPRU II – ČEZ,a.s.
 • Úpravy vodního toku Povodí Ohře – Povodí Ohře