Ostatní zakázky
29.11.2016
Demolice a likvidace odpadu
29.11.2016

Sanace

  • Sanace železobetonových patek – ČEZ,a.s.
  • Sanace kalových nádrží ČOV ETU II – ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukcí silničních propustků – ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukce schodišťových šachet Chladících věží EPRU I – ČEZ,a.s.
  • Sanace betonových konstrukcí – Ostrovská teplárenská a.s.