Sanace

Ostatní zakázky
29.11.2016
Demolice a likvidace odpadu
29.11.2016
  • Sanace železobetonových patek – ČEZ,a.s.
  • Sanace kalových nádrží ČOV ETU II – ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukcí silničních propustků – ČEZ,a.s.
  • Sanace ž.b. konstrukce schodišťových šachet Chladících věží EPRU I – ČEZ,a.s.
  • Sanace betonových konstrukcí – Ostrovská teplárenská a.s.
  • Rekonstrukce dělící stěny strojovny a kotelny ETU II kóta 0,00 až 55,50 m ETU II vč. protipožárních opatření, sanace konstrukcí, výměny prosklených ploch METROSTAV a.s.
  • Sanace železobetonových patek             pro         ČEZ – EPR2
  • Sanace železobetonových patek             pro         ČEZ – ETU2
  • Sanace železobetonové jímky                                 pro         ČEZ – EPR2
  • Sanace  betonové  konstrukce                                 pro        TERMIZO
  • Ochranné nátěrové systémy C4  středotlaké potrubí plynu    ČEZ – EPR2
  • Ochranné nátěry  systémy C4  nosné ocelové konstrukce    ČEZ – ETU2
  • Ochranné nátěry  systémy C4  ocelové konstrukce    TERMIZO