Lešení

 • Lešení při GO vyzdívek a izolací blok 23 EPRU – ALSTOM
 • Lešení pro opravy kouřovodů a kanálů spalin bloky 21-25 – Polata
 • Lešení pro tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro tepelné izolace GOR25 – EO a.s.
 • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B21 ETU II – ZVVZ
 • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B41 ETU II – ZVVZ
 • Lešení pro tepelné izolace mezipřehříváku při GO K25 – SES a.s.
 • Lešení pro opravu izolace Demi nádrže – EO a.s.
 • Lešení pro opravu sušících kanálů B 22, 24, 23 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro rekonstrukci výsypek S.K. B23 EPRU – ALSTOM
 • Lešení pro GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro montáž Protipožární příčky zauhlovacího mostu ETU – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro opravu splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Lešení pro opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU – ČEZ,a.s.
 • Lešenářské práce pro GO B24 – Hutní montáže
 • Lešenářské práce pro GO 23 – LKH
 • lešení pro  CZO   ČEZ,a.s.  EPR2       kotelna
 • lešení pro  nahodilé odstávky  ČEZ,a.s.  EPR2
 • lešení pro opravy KV na ETU2
 • lešení pro opravy a revize absorbérů na ČEZ,.as. EPR1
 • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO ETU2
 • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO EPR2
 • lešení pro GO K5  EPR2
 • lešení pro GO K3  EPR2
 • lešení pro GO K4  EPR2
 • lešení pro SO K5  EPR2
 • lešení pro SO K3  EPR2
 • lešení pro SO K4  EPR2
 • lešení pro revize absorbérů odsíření  ETU2
 • lešení pro revize absorbérů odsíření  EPR1
 • lešení pro  EO ZVVZ-Enven Engineering – projekt ACTHERM
 • lešení pro řešení vad a nedodělků projektu KO EPR2 pro   VPE a.s.
 • lešení pro operativní potřeby ČEZ,a.s.  a dodavatelů   ČEZ,a.s.
 • lešení pro GO K1  ZEVO Malešice
 • lešení pro GO K2  ZEVO Malešice
 • lešení pro GO K3  ZEVO Malešice
 • lešení pro GO K4  ZEVO Malešice
  • Lešení při GO vyzdívek a izolací blok 23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro opravy kouřovodů a kanálů spalin bloky 21-25 - Polata
  • Lešení pro tepelné Izolace při GO blok 4 EPRU I - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Tepelné izolace při GO bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace GOR25 - EO a.s.
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B21 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace Elektrofiltru B41 ETU II - ZVVZ
  • Lešení pro tepelné izolace mezipřehříváku při GO K25 - SES a.s.
  • Lešení pro opravu izolace Demi nádrže - EO a.s.
  • Lešení pro opravu sušících kanálů B 22, 24, 23 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro rekonstrukci výsypek S.K. B23 EPRU - ALSTOM
  • Lešení pro GO vyzdívek sušící kanály bloku B2 ETU II - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro Šamotářské práce při GOR bloku 21 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro montáž Protipožární příčky zauhlovacího mostu ETU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravu splavovacího kanálu pod EO bloky 21 – 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešení pro opravy sušících kanálů bloky 22, 23, 25 EPRU - ČEZ,a.s.
  • Lešenářské práce pro GO B24 - Hutní montáže
  • Lešenářské práce pro GO 23 - LKH
  • lešení pro  CZO   ČEZ,a.s.  EPR2       kotelna
  • lešení pro  nahodilé odstávky  ČEZ,a.s.  EPR2
  • lešení pro opravy KV na ETU2
  • lešení pro opravy a revize absorbérů na ČEZ,.as. EPR1
  • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO ETU2
  • lešení pro tepelné izolace EO ZVVZ-Enven na projektu  KO EPR2
  • lešení pro GO K5  EPR2
  • lešení pro GO K3  EPR2
  • lešení pro GO K4  EPR2
  • lešení pro SO K5  EPR2
  • lešení pro SO K3  EPR2
  • lešení pro SO K4  EPR2
  • lešení pro revize absorbérů odsíření  ETU2
  • lešení pro revize absorbérů odsíření  EPR1
  • lešení pro  EO ZVVZ-Enven Engineering - projekt ACTHERM
  • lešení pro řešení vad a nedodělků projektu KO EPR2 pro   VPE a.s.
  • lešení pro operativní potřeby ČEZ,a.s.  a dodavatelů   ČEZ,a.s.
  • lešení pro GO K1  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K2  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K3  ZEVO Malešice
  • lešení pro GO K4  ZEVO Malešice