Žáruvzdorné vyzdívky

Společnost JUREX VOS s.r.o. realizuje kompletních projekty výstavby a údržby žáruvzdorných vyzdívek pro tepelné agregáty zákazníků v oblasti energetiky, spaloven, sléváren, cementáren, teplárenství, chemického průmyslu, a dalších oblastí průmyslu.

V rámci dodávek žáruvzdorných vyzdívek poskytujeme komplexní servisní zabezpečení včetně projektové dokumentace, revizí a posudků, zajištění dodávek materiálů, demontážních a montážních prací, vysoušení a najíždění technologie, záruční a pozáruční servis vyzdívek a havarijní servis .

Energetika
V rámci servisu zařízení ČEZ na elektrárnách Tušimice 2 a Prunéřov 1,2 provádíme opravy žáruvzdorných vyzdívek kotlů v rámci běžné plánované údržby a poskytujeme havarijní servis.
JUREX VOS s.r.o. se stal dodavatelem kompletního projektu žáruvzdorných vyzdívek kotlů K3-K5 Komplexní obnovy Prunéřov 2 včetně souvisejících dodávek a prací. Prováděli jsme žárotechnické práce na projektu „Komplexní obnova Tušimice 2“ a dalších částech zařízení.

Spalovny
na základě dlouhodobých servisních smluv provádíme údržbu a opravy žáruvzdorných a kyselinovzdorných vyzdívek ve spalovnách PSAS ZEVO Malešice a MVV TERMIZO Liberec

Cementárny
na základě dlouhodobé servisní smlouvy provádíme servis žáruvzdorných vyzdívek v cementárně ČMC, závod Radotín

Slévárny
máme dlouhodobou servisní spolupráci se slévárnami hliníku, zajištění plánovaných, nahodilých a havarijních oprav vyzdívek tavících a udržovacích agregátů, návrh vlastní konstrukce a skladby vyzdívek, návrhy pracovních, izolačních a kotevních materiálů.

Chemický průmysl
plánované a nahodilé opravy zařízení SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s., výstavba GO žáruvzdorné vyzdívky hořákového generátoru VVKP, opravy dalších agregátů RECTISOL atp.