Tepelné izolace

JUREX VOS s.r.o. provádí dlouhodobě údržbu, opravy a instalaci nových tepelných izolací na agregátech a technologických částech elektráren ČEZ,a.s. – Tušimice2, Prunéřov1 a Prunéřov2. Dále realizace tepelných izolací na zarážkách UNIPETROL, DeDiox jednotka spalovna Malešice, rekonstrukce Elektroodlučovačů Actherm Chomutov apod.

Realizujeme

  • Tepelné izolace na kotlovém tělese, kouřových cestách, elektroodlučovačích,
    parovodech, napájecích potrubích, absorbérech a dalších technologických částech.
  • Realizace tepelných izolací dle projektové dokumentace
  • Ověřené izolační materiály
  • Podpůrné a dilatační prvky a konstrukce
  • Krytí izolací ZN/Al plechem případně dle požadavku PD
  • Snímací izolace, tvarové polotovary atp.

Pro realizaci tepelných izolací jsme vybaveni vlastními klempířskými dílnami se strojním vybavením