Stavební činnosti a průmyslový servis

Podstatnou část výkonů provádíme pro společnost ČEZ,a.s. na elektrárnách Tušimice 2, Prunéřov 1 a Prunéřov 2.

Realizujeme Stavební údržbu objektů, opravu a servis technologických zařízení provozu, Vodovodních, požárních, potrubních a kanalizačních řadů

  • Stavební činnost v rámci investic a strategických staveb údržby zařízení
  • Žáruvzdorné vyzdívky
  • Tepelné izolace zařízení
  • Zemní práce, v rámci údržby a přípravy investic
  • Demolice, Likvidace odpadů a produktů z provozu kotelen, odsíření atd.

V rámci údržby a průmyslového servisu zařízení ČEZ zajišťujeme:

  • Lešení průmyslové a fasádní ( trubkové, Layher Allround, Layher Blitz )
  • Bezvýkopové opravy potrubí
  • Havarijní servis
  • Zajištění kontrol protipožárních konstrukcí a následných oprav protipožárních konstrukcí
  • Dopravní služby nákladní automobily T158 8×8 a T815, nákladní automobily s HR nosnosti až 22 T, návěs na přepravy mechanizace do 18 T a 40 T, pojízdné dílny, T815 CAS, jeřád AD16 a AD 20, zametací vozy BUCHER , kontejnerová přeprava a pronájem kontejnerů ( 25 ks ) a ostatní práce a mechanismy