Protipožární zabezpečení staveb a technologií

Společnost JUREX VOS s.r.o provádí dle §7 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v rámci svého komplexního průmyslového servisu.

Zpracováváme a realizujeme Požárně bezpečnostní řešení staveb pro stavby a zařízení společností v energetice, teplárenství a spalovnách Realizujeme kompletní návrhy, dodávky a revize Požárně bezpečnostních zařízení.

Podstatný podíl našich dodávek je provádění prvků požární ochrany, zejména:

  • protipožární ucpávky
  • protipožární nástřiky
  • protipožární obklady
  • protipožární nátěry
  • protipožární omítkoviny
  • požárně dělící konstrukce
  • protipožární obklady ocelových a železobetonových konstrukcí
  • požární klapky
  • a další technická řešení dle příslušné části stavby a technologie

Používáme technická řešení a materiály renomovaných výrobců Intumex, Hilti, Promat…

Součástí našich služeb je provádění pravidelných plánovaných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v jednotlivých stavebních a technologických celcích dle ujednání se zákazníkem.

JUREX VOS, s.r.o. disponuje živnostenským oprávněním pro provádění činností v oblasti požární ochrany.

Našimi významnými zákazníky jsou ČEZ,a.s. elektrárny Prunéřov, ČEZ,a.s. elektrrána Tušimice II., spalovna TERMIZO Liberec a další