Demolice a likvidace odpadů

JUREX VOS s.r.o. je vybavena montážními a technologickými kapacitami pro realizaci demontážních a demoličních prací včetně likvidace odpadů. Jsme vybaveni kontejnerovými vozidly IVECO, množstvím kontejnerů, sbíjecí a bourací technikou JCB, kompresory, montážními plošinami, řezací a pálící technologií, dopravní technikou, lešením.

Vybrané referenční akce:

  • Demolice budovy „Červený Hrádek“ vč. rekultivace ploch po demolici ETU2 – ČEZ a.s.
  • Demolice kompletního zařízení staveniště KO ETU II OB 05 Tušimice vč. uvedení ploch do původního stavu DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
  • Odstranění potrubí struskovodů vč. podpůrných konstrukcí a jejich základových konstrikcí a provedení a zprovoznění provizorní přeložky ST plynovodu po dobu provádění prací v délce 550 m materiálu PE a provedení dodávky a montáže plynovodu vč. zprovoznění DN 500 v délce 520 m – POLANSKÝ s.r.o.
  • Demolice železobetonových patek stavební části ČEZ – EPRU2
  • Demontáže a likvidace odpadu kompletních vyzdívek kotlů K3-K5 projektu KO EPR2 – do 5.000 tun
  • Demontáže a likvidace odpadu v rámci poskytování servisních a úklidových prací na ETU2/EPR1,EPR2